Lisans Eğitimi

İTÜ Çevre Mühendisliği Lisans Programı, öğrencilerine Çevre Mühendisliği'nin esaslarının yanısıra ilgili diğer alanlarda da geniş bir altyapı oluşturma olanağı sunmaktadır. Program sayesinde öğrenciler, ilgili devlet kurumlarında, endüstrilerde, belediyelerde, çevre ve danışmanlık firmalarında, halk sağlığı hizmet birimlerinde ve çevre araştırma laboratuvarlarında istihdam edilebilmek için gerekli teorik ve pratik altyapıya sahip olmaktadır. Buna ek olarak %30'u İngilizce olan Lisan Programı, öğrencilerine çevre ile ilgili pekçok alanda lisans sonrası eğitimini sürdürmek için gerekli olan temel altyapıyı da sağlamaktadır.

2016 güz yarıyılı itibariyle İTÜ Çevre Mühendisliği Lisans Programında 429 öğrenci kayıtlı bulunmakta (yaklaşık %30'u İngilizce hazırlık sınıfında) ve program her sene 50 ila 60 yeni öğrenciye ev sahipliği yapmaktadır. 22 tanesi zorunlu ve 33 tanesi ise seçmeli olmak üzere lisans programı kapsamında toplam 153.5 kredilik 55 adet ders bulunmaktadır.