2011-2012 Bahar Yarıyılı Bitirme Tasarım Projesi sınavları 4-5-6- Haziran 2012 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir.

2011-2012 Bahar Yarıyılı Bitirme Tasarım Projesi sınavları sonunda Doç. Dr. H. Güçlü İnsel, Yrd. Doç. Dr. Nevin Yağcı, Araş. Gör. İlke Pala Özkök ve Araş. Gör. Ayşe Dudu Allar danışmanlığında projelerini tamamlayan Hüseyin Enes Öncel, Mahmut Kaya, Gökhan Deveci, Seçil Karaman ve Mert Ayder’den oluşan Takım 7 en yüksek puanı alarak 1. olmuş ve ödül almaya hak kazanmışlardır.

Ayrıca, Yrd. Doç. Dr. Mahmut Altınbaş, Doç. Dr. Didem Okutman Taş ve Araş. Gör. Gökçe Kor danışmanlığında projelerini gerçekleştiren Tuğba Doğan, Özge Tunçel, Işıl Ece Özer, Altuğ Bulut Özdemir ve Ali Alp’ten oluşan Takım 10 jüri özel ödülüne layık görülmüşlerdir.

Bitirme sınavı sunumunda çekilen fotoğraflar aşağıda bulunmaktadır.


1 2 3

4 5 6 7 8 9 10 11 12
13