ABET AkreditasyonuİTÜ Çevre Mühendisliği Lisans Programı, ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiş bir programdır, www.abet.org(Kriter: Çevre Mühendisliği). İlgili Sekmeler:


İTÜ ÇMLP Misyonu


Çevre Mühendisliği Bölümü’nün misyonu, verdiği eğitim ile;

 • çevre problemleri ve gerekleri ile ilgili analiz, değerlendirme ve tasarım yapabilen,
 • bilimsel ve teknolojik gelişmeleri takip edebilen ve onları geliştirebilen,
 • çevre sistemlerini uygulayabilen, işletebilen ve yönetebilen,
 • ulusal ve uluslararası seviyede sorumluluk alabilen,
 • ülke yararına ve gelişimine katkıda bulunabilecek,
 • etkin iletişim kurabilen,
 • yaratıcı ve kendine güvenen,
 • mesleki ve etik sorumluluk taşıyan ve
 • kendini sürekli geliştiren

çağdaş çevre mühendisleri yetiştirmektir. Ayrıca Çevre Mühendisliği Bölümü bilimsel ve uygulamalı araştırmalarla ulusal ve uluslararası seviyede

 • çevre mühendisliği ile ilgili konularda bilim ve teknolojiye katkı sağlamayı ve
 • elde ettiği sonuçları paylaşmayı

hedeflemektedir.


PEH - Program Eğitsel Hedefleri


1. Mezunların mesleki kariyerlerini Çevre Mühendisliği ya da ilgili alanlarda ulusal veya uluslararası seviyede sürdürüyor olması
2. Mezunların mesleklerini toplumun ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde kamu veya özel sektörde başarı ile devam ettiriyor olması
3. Mezunların Çevre mühendisliği ya da diğer çeşitli alanlarda mesleki gelişimleri süresince kendilerini geliştiren mühendisler olması


ÖÇ - Öğrenci Çıktıları (1 ila 11)


1. Mühendislik, fen ve matematik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi
2. Küresel, kültürel, sosyal, çevresel ve ekonomik etmenlerle birlikte özel gereksinimleri sağlık, güvenlik ve refahı göz önüne alarak çözüm üreten mühendislik tasarımı uygulama becerisi
3. Farklı dinleyici gruplarıyla etkili iletişim kurabilme becerisi
4. Mühendislik görevlerinde etik ve profesyonel sorumlulukların farkına varma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamdaki etkilerini göz önünde bulundurarak bilinçli kararlar verme becerisi
5. Üyeleri birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, hedefler belirleyen, görevleri planlayan ve hedefleri karşılayan bir ekipte etkili bir şekilde çalışma yeteneği becerisi
6. Özgün deney geliştirme, yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve sonuç çıkarmak için mühendislik yargısını kullanma becerisi
7. Uygun öğrenme stratejileri kullanarak ihtiyaç duyulduğunda yeni bilgi edinme ve uygulama becerisi


Sİ - Sürekli İyileştirme Stratejisi


s_cont2016

 Kayıtlı ve Mezun Öğrenci Verileri


GÜNCEL: Kaydolan ve mezun olan öğrenci verileri (2011-2018)

ABET_TR_GrafikABET_TR_Tablo

 

 


ÖÇ Ö&D - Öğrenci Çıktıları Ölçme ve Değerlendirme


Rublikler

2017-18 ÖÇ Ö&D Raporları Örnekleri

AnketlerEğitYay - Eğitimle İlgili Yayınlarımız


Makaleler

Dulekgurgen E., Yangin-Gomec, C., Karahan Özgün Ö., Aydin, B., Guven, H. (2018). “Follow-up on Assessment of Student Outcomes by Senior-Year Design Project and Continuing to Improve by Performance Indicator Breakdown-Based Assessment”, International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP), 8(5): pp.19-28, https://doi.org/10.3991/ijep.v8i5.8148
pdf (journal paper)
pdf (oral presentation:authors’ copy)
https://www.researchgate.net/profile/Ebru_Dulekgurgen

Dulekgurgen E., Karahan Özgün Ö., Yuksek G., Pasaoglu M.E., Unalan C., Bicer O.B., Cetinkaya Z., Isik I., Oner B.E. (2016).
 “A Final Touch for the Environmental Engineering Students at the Onset of their Profession: Senior-Year Graduation Design Project – Case Study for 2014-2015”, International Journal of Engineering Pedagogy (iJEP), 6(2): pp.23-29, DOI: 10.3991/ijep.v6i2.5375
pdf (journal paper)
pdf (oral presentation:authors’ copy)
https://www.researchgate.net/profile/Ebru_Dulekgurgen

Yangin-Gomec, C., Kose-Mutlu, B., Dulekgurgen, E., Ozturk, I., Tanik, A. (2016). “Development and Application of a Rubric Specific for the Senior-Year Graduation Design Projects for Assessing Learning Outcomes”, Iberoamerican Journal of Project Management (IJoPM), 7(1), 47-61.
pdf (journal paper/authors’ copy)
https://www.researchgate.net/profile/Ebru_Dulekgurgen

Ciggin A.S., Pala I., Katipoglu T., Dulekgurgen E., Meric S., Orhon D. (2011). “Research Potential of Doctoral Studies on Environmental Sciences and Engineering”, Desalination & Water Treatment, 26(1-3): 3-13. DOI: 10.5004/dwt.2011.1964
pdf (journal paper)
https://www.researchgate.net/profile/Ebru_Dulekgurgen


Konferans Sunumları / Bildiriler

Dulekgurgen, E., Aydin, B., Guven, H., Karahan Özgün, Ö., Yangin-Gomec, C. (2017). "Follow-up on Rubric-Based Assessment of Student Outcomes by Senior-Year Graduation Design Project and Continuing to Improve by Performance Indicator Breakdown-Based Assessment", ICL2017 Int. Conf. on Interactive Collaborative Learning, Budapest-Hungary, 27-29 Sept 2017.
pdf (conference abstract:authors' copy)
https://www.researchgate.net/profile/Ebru_Dulekgurgen

Dulekgurgen E., Taptik Y., Ahmetolan S. (2015). “ITU CE3 - Center for Excellence in Engineering Education / Need for and Benefits of Collaboration and Networking among Centers of Advancement, Research and Excellence for Engineering Education (Teaching & Learning) in Europe”, Oral Presentation in, Ordinal: 6D: PANEL, Conference: WEEF2015- World Engineering Education Forum: “Engineering Education for a Resilient Society”, incl. 18th Int. Conf. on Interactive Collaborative Learning (ICL2015) and 44rd IGIP Int. Conf. on Engineering Pedagogy, Florence-ITALY, Sept 2015.
pdf (presentation:authors’ copy)
https://www.researchgate.net/profile/Ebru_Dulekgurgen

Dulekgurgen E., Karahan Özgün Ö., Yangin-Gomec C., Unalan C. (2015). “Case Study on Rubric-Based Assessments for Senior-Year Graduation Design Project and Recommendations for Improving the Assessment Tools”, in Proc. ICEILT2015 - International Congress on Education, Innovation and Learning Technologies, Granada-SPAIN, Sept 2015.
pdf (conference paper)
https://www.researchgate.net/profile/Ebru_Dulekgurgen


Ders Kitapları

Mackenzie L. Davis, (2015). “Water and Wastewater Engineering, Design Principles and Practice (Su ve Atıksu Mühendisliği, Tasarım Esasları ve Uygulamaları)”, Editor: Prof. Dr. İsmail Toröz, Nobel Akademik Yayıncılık. ISBN : 978-605-320-058-1 
Original edition copyright Copyright © 2010 by The McGraw-Hill Companies, Turkish edition copyright 2015 by Nobel Akademik Yayıncılık.

Grady Hanrahan (2013). “Key Concepts in Environmental Chemistry (Çevre Kimyasında Temel Kavramlar)”, Editor: Prof. Dr. İsmail Toröz, Nobel Akademik Yayıncılık. ISBN: 978-605-133-652-7 
Original edition copyright Copyright © 2012 by The Elsevier, Turkish edition copyright 2013 by Nobel Akademik Yayıncılık.

Sawyer, C.N., McCarty, P.L., Parkin, G.F. (2013). “Chemistry for Environmental Engineering and Science (Çevre Mühendisliği ve Bilimi İçin Kimya)”, Editor: Prof. Dr. İsmail Toröz, Nobel Akademik Yayıncılık. 5. Basımdan Çeviri. ISBN: 978-605-133-495-0 
Original edition copyright 2003 by the McGraw-Hill Companies, Inc. Turkish edition copyright 2013 by Nobel Akademik Yayıncılık.

Vesilind P.A., Morgan S.M., Heine L.G. (2013). “Introduction to Environmental Engineering, SI Solution Manual (Çevre Mühendisliğine Giriş-Çözüm Kitabı)”, Editor: Prof. Dr. İsmail Toröz, Nobel Akademik Yayıncılık. ISBN: 978-605-133-560-5. SI Edition, Third Edition 
Original edition copyright Copyright © 2010 by Cengage Learning, Turkish edition copyright 2013 by Nobel Akademik Yayıncılık.

Vesilind P.A., Morgan S.M., Heine L.G. (2011). “Introduction to Environmental Engineering, (Çevre Mühendisliğine Giriş)”, Editor: Prof. Dr. İsmail Toröz, Nobel Akademik Yayıncılık, 3. Basımdan Çeviri, Nobel Yayıncılık. ISBN: 978-605-133-157-7. SI Edition, Third Edition 
Original edition copyright Copyright © 2010 by Cengage Learning, Turkish edition copyright 2011 by Nobel Akademik Yayıncılık.

Tunay O., Kabdasli I., Arslan-Alaton I., Olmez-Hanci T. (2010). “Chemical Oxidation Application for Industrial Wastewaters”, IWA Publishing. ISBN: 978-184-339-307-8.
Original edition copyright Copyright © 2010 by the International Water Association (IWA) Publishing


Teknik Notlar/Kitaplar/Rehberler

TBB Teknik Rehberler Serisi

Öztürk, İ., Çallı, B., Arıkan, O., Altınbaş, M. (2015). Processing and Final Disposal of Wastewater Treatment Plant Sludges (hand book), Turkish Municipality Union Environmental Engineering Hand Book Series.

Öztürk, İ., Kınacı, C., Genceli, E.A. (2015). Environmental Economics and Calculation of Total Cost Based Tariff (hand book), Turkish Municipality Union Environmental Engineering Hand Book Series.

Koyuncu, İ., Öztürk, İ., Köse, B. (2015). Operation of Wastewater Treatment Plants (hand book), Turkish Municipality Union Environmental Engineering Hand Book Series.

Tanık, A., Öztürk, İ., Cüceloğlu, G. (2015). Reuse of Treated Wastewaters and Rain Water Harvesting Systems (hand book), Turkish Municipality Union Environmental Engineering Hand Book Series.

Öztürk, İ., Arıkan, O., Altınbaş, M., Alp, K. (2015). Recycling and Treatment Technologies for Solid Wastes (hand book). Turkish Municipality Union Environmental Engineering Hand Book Series.

ISTAC Technical Books Series

Öztürk, İ., Dereli, R.K., Erşahin, M.E. (2015). Energy Efficiency and Good Operation Practices in Wastewater Treatment Plants, İSTAÇ Technical Book Series.

Arıkan, O. A., Demir, İ., Altınbaş, M. (2015). Hand Book of Operation of Solid Waste Disposal Facilities, İSTAÇ Technical Book Series.

Öztürk, İ., Demir, İ., Altınbaş, M., Arıkan, O.A. (2015). Hand Book of Composting, Genişletilmiş 2. Baskı, İSTAÇ Technical Book Series.

Öztürk, İ. (2015). Solid Waste Management and EU Compatible Applications, İSTAÇ Technical Book Series.

 

Arşivlenen Belgeler


Sürekli İyileştirme
(eski) Sürekli İyileştirme Süreci (2009-2015)- arşivlenmiştir.

Kayıtlı ve Mezun Öğrenciler

(eski) İTÜ_ÇMLP Kayıtlı Öğrenci Verisi (2011-2016) - arşivlenmiştir
(eski) İTÜ_ÇMLP ÖSYM Verisi (2011-2016) - arşivlenmiştir
(eski) İTÜ_ÇMLP Standart YÖS Verisi (2011-2016) - arşivlenmiştir
(eski) İTÜ_ÇMLP Öğrenci Sayıları (2011-2016) - arşivlenmiştir
(eski) Yıllık öğrenci giriş verileri (2009-2013) - arşivlenmiştir
(eski) Yıllık mezun sayıları (2009-2013)- arşivlenmiştir


Toplantılar
(eski) ABET Danışma Kurulu 05.01.2012 tarihli toplantı özeti  arşivlenmiştir
(eski) ABET Danışma Kurulu 19.01.2011 tarihli toplantı özeti  arşivlenmiştir
(eski) 27-31 Aralık 2010 tarihinde gerçekleştirilen Öğrenci Görüşme Toplantıları özeti arşivlenmiştir

Çıktılar
(eski) Öğrenci Çıktıları (205-2019) - arşivlenmiştir
(eski) Program Çıktıları (ABET 2009-2015) - arşivlenmiştir

Raporlar
(eski) CIKTI 11- Çevre Mühendisliği uygulamaları için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarını kullanabilme yeteneği (2011-2012) - arşivlenmiştir
(eski) Mezun Veri Tabanı Raporu (2012) - arşivlenmiştir

Rublikler
(eski) Program Çıktılarının Değerlendirilmesi ile ilgili rubriklerarşivlenmiştir
(eski) Bitirme Tasarım Projesi Dersi 'nin Rubrik Dosyası - arşivlenmiştir

Anketler
(eski) Öğretim Üyesi Anketi  (2015) - arşivlenmiştir
(eski) Mezuniyet Anketi (2015) - arşivlenmiştir
(eski) Staj-İşveren Anketi  (2015) - arşivlenmiştir
(eski) Staj-Öğrenci Anketi  (2015) - arşivlenmiştir

Anket Sonuçları
(eski) Mezunlar Anketi Sonuçları (Mayıs 2012) - arşivlenmiştir
(eski) İşveren Anketi Sonuçları (Mayıs 2012) - arşivlenmiştir