Kimyasal Prosesler ve Uygulamaları Grubu (CPARG)

:: Perspektif

İstanbul Teknik Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Kimyasal Prosesler ve Uygulamaları Araştırma Grubu (CPARG), karmaşık yapıdaki kirlilik problemlerinin çözümlenmesinde giderek önem kazanan kimyasal proseslerin üzerinde odaklanmayı hedeflemektedir. Kimyasal Prosesler ve Uygulamaları Araştırma Grubu, kimyasal proseslerin temel ilkeleri ve gelişiminin yanısıra modern yaşam ve endüstriyel aktivitelerden kaynaklanan karmaşık kirlenme olaylarının çözümü için kimyasal proseslerin teorisinin ve uygulamalarının yaygınlaştırılması ile de ilgilenmektedir.

:: Yaklaşım

Kimyasal Prosesler ve Uygulamaları Araştırma Grubu'nun en önemli misyonu, çevre kimyası ve çevre mühendisliği uygulamaları alanındaki bilimsel ve teknolojik uzmanlığın geliştirilmesidir. Bu bağlamda, grup - bilginin ve deneyimin değiş-tokuşu sayesinde - yenilikçi teknolojilerin geliştirilmesi hedefi doğrultusunda ulusal ve uluslararası akademik ve endüstriyel organizasyonlar ve enstitüler aracılığıyla işbirliği araştırmalarını teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

:: Araştırma Aktiviteleri

Başlıca araştırma alanları,

Araştırma aktiviteleri kapsamında; aşağıda maddeler halinde sıralanan, yeni ve umut verici teknolojilerin üzerinde durulacaktır:

:: Gelecekteki Olası İşbirlikleri

:: Üyeler

:: İletişim

Aşağıdaki posta, e-posta, telefon ve faks verileri aracılığıyla Kimyasal Prosesler ve Uygulamaları Araştırma Grubu (CPARG) ile iletişim kurabilirsiniz.

Prof. Dr. Olcay Tünay
İstanbul Teknik Üniversitesi,İnşaat Fakültesi,Çevre Mühendisliği Bölümü,Maslak 34469,İstanbul, TÜRKİYE

Telefon:+90 212 285 65 75
E-Posta: tunayol@itu.edu.tr

Akreditasyon

Eğitim

Araştırma

Personel

Bölüm

Mezunlar

ABET Lisans Çalışma Grupları Öğretim Üyeleri Tarihçe Mezun Bilgi Sistemi
LESKİS Lisansüstü Projeler Araştırma Görevlileri Misyonumuz Mezun Listesi
  Kitaplar Laboratuvarlar İdari Personel Yönetim  
  Staj SKATMK   Fotoğraf Galerisi  
  Akademik Takvim        
  ERASMUS